Braun, Philips, Remington, Panasonic holic  strojky
  www.STROJKY.cz » holící strojky » Ochrana soukromí Můj účet  |  Obsah košíku  |  Pokladna   
Ochrana soukromí Ochrana soukromí
Ochrana Soukromí

Spolecnost Abec s.r.o. postupuje pri zpracování osobních údaju Zákazníka v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen „Zákon o ochranne osobních údaju“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s duvernými.

Spolecnost Abec.s.r.o. je registrována u Úradu na ochranu osobních údaju pod registracním císlem 00044167

Souhlas se zpracováním osobních údaju

Zákazník udeluje spolecnosti Abec s.r.o. souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údaju (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochrane osobních údaju. Zákazník souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány rovnež zpracovateli a dalšími príjemci poverenými spolecností Abec.s.r.o., a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných zpusobu zpracování.

Aktuální seznam zpracovatelu a dalších príjemcu, kterým mohou být nekteré Údaje zprístupneny:

Ceská pošta s.p.
ICO: 47114983

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
IC 61329266

PPL CZ, s.r.o.
ICO: 25194798

Fio Banka a.s.
ICO: 61858374Zákazník dává spolecnosti Abec s.r.o., prípadne dalším príjemcum, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údaju za úcelem:

(1) poskytnutí služby, zejména prijetí poptávky, její zpracování, dorucení do místa urcení, platebních transakcí, vyúctování služby, komunikaci se Zákazníkem behem realizace poptávky a podobne;

(2) poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách spolecnosti Abec s.r.o. (zejména emailem, telefonicky, prostrednictvím SMS nebo MMS zpráv);

Zákazník udeluje svuj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údaju po dobu platné registrace.

Zákazník souhlasí, že v prípade využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za úcelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Spolecnost Abec s.r.o. prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s úcelem vyjádreným v tomto souhlasu.

Údaje Zákazník poskytuje dobrovolne, a to prostrednictvím webové aplikace Služby nebo telefonické zákaznické linky.

Souhlas dle tohoto clánku mužete Zákazník kdykoli odvolat, a to prostrednictvím zákaznické telefonické linky nebo písemne na adrese sídla spolecnosti Abec s.r.o..

Zákazník má právo na:

(1) na základe žádosti o informaci ohledne zpracování Údaju a spolecnost Abec s.r.o. je povinna takovou informaci bez zbytecného odkladu poskytnout. Obsahem sdelení vždy bude informace o:

(i) úcelu zpracování Údaju;
(ii) Údajích, které jsou predmetem zpracování, vcetne veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základe tohoto zpracování cineny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávnených zájmu Zákazníka; a
(iv) príjemci, prípadne kategoriích príjemcu Údaju.

(2) Dále má Zákazník právo:

(i) na prístup k Údajum;
(ii) požadovat opravu Údaju v souladu se Zákonem o ochrane osobních údaju; a
(iii) kdykoli svuj souhlas odvolat písemným oznámením doruceným spolecnosti Abec s.r.o..

(3) Pokud se Zákazník domnívá, že spolecnost Abec s.r.o., zpracovatel ci další príjemce provádí zpracování Údaju v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepresné s ohledem na úcel jejich zpracování, muže:

(i) požádat spolecnost Abec s.r.o., zpracovatele ci dalšího príjemce o vysvetlení;
(ii) požádat, aby spolecnost Abec s.r.o., zpracovatel ci další príjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnetem na Úrad pro ochranu osobních údaju.“

Co jsou Cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se pri návšteve webové stránky stáhnou do vašeho pocítace, mobilu nebo jiného zarízení. Následne, pri každé další návšteve této webové stránky se soubory cookies zasílají zpet na puvodní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookis jsou užitecné, protože umožnují webovým stránkám rozpoznat zarízení uživatele.

Trvalé cookies – tyto cookies zustávají v zarízení uživatele po dobu, která je stanovená v souboru cookie. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvorila.

Relacní cookies – tyto soubory umožnují provozovatelum webových stránek propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu prohlížení webových stránek. V okamžiku otevrení okna prohlížece se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavrení okna prohlížece. Relacní cookies jsou docasné a po zavrení prohlížece se všechny tyto soubory vymažou.

Cookies mají ruzné funkce, jako napríklad efektivnejší vyhledávání mezi jednotlivými webovými stránkami, pamatují si vaše preference a celkove zvyšují uživatelský komfort. Také mohou zajistit, aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmum a preferencím.

Další informace o cookies jsou dostupné na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Cookies používané na webových stránkách

Seznam všech typu cookies používaných na webových stránkách

Nezbytné cookies:
Tyto cookies jsou bezpodmínecne nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s temito cookies není vyžadován. Bez techto cookies nebudou nekteré funkce webových stránek možné, jako napr. nákupní košík, úcet, apod.

Výkonnostní cookies:
Tyto cookies shromaždují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevrením webových stránek dáváte souhlas s umístením techto cookies ve vašem zarízení. Tyto soubory cookies shromaždují informace o tom, jakým zpusobem návštevník užívá webové stránky, napríklad které stránky nejcasteji navštevuje a zda dostává z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromaždují identifikacní údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek.

Funkcní cookies:
Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základe toho zlepšují váš uživatelský komfort pri užití webových stránek. Otevrením webových stránek dáváte souhlas s umístením techto cookies ve vašem zarízení.

Cílené nebo reklamní cookies:
Tyto cookies shromaždují informace o vašich zvyklostech pri vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdelení relevantní k vašim zájmum a vaší osobe. Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení poctu reklamních sdelení vuci jednomu uživateli a zefektivnují reklamní kampane. Tyto cookies jsou zpravidla umistovány na webové stránky tretími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi casto jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajištovanou dalším subjektem.

Behaviorální cílení reklamy a ochrana soukromí na internetu

Odvetví internetového prumyslu vypracovalo pruvodce behaviorálne cílené reklamy a ochrany soukromí na internetu, se kterým se mužete seznámit na stránce www.youronlinechoices.eu. Pruvodce obsahuje vysvetlení samoregulacního schématu IAB a tím umožnuje získat lepší kontrolu nad zobrazování reklamy na vašem zarízení.

Nastavení prohlížece a nastavení cookies

V záložce Help na lište vetšiny prohlížecu najdete návod, jak zabránit vašemu prohlížeci prijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v prípadech prijetí nových cookies a jak deaktivovat všechny soubory cookies. Stejne tak si mužete deaktivovat anebo zcela vymazat obdobná data užívaná vašim prohlížecem jako doplnkové moduly, jako jsou flash cookies, a to tím, že zmeníte nastavení doplnkového modulu nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Protože vám soubory cookies umožnují využívat nekteré základní funkce webové stránky, doporucujeme vám, abyste cookies nechali zapnuté. Napríklad pokud zablokujete nebo odmítnete nekteré soubory cookies, nebudete moci pridat položky do vašeho nákupního košíku, pokracovat v zplacení nebo využívat naše produkty a služby, které vyžadují vaše prihlášení. Pokud necháte cookies zapnuté, nezapomente se vždy odhlásit, pokud používáte sdílený pocítac.

V prípade jakýchkoli dotazu nás kontaktujte

V Praze dne 15.1.2015

Pokračuj

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.